Varför ska du serva din värmepump?

Varför skall du serva din värmepump?

För att din värmepump ska ha en lång livslängd och en fortsatt bra energibesparing. Att serva bilen eller frosta av frysen är för många en självklarhet, och detsamma bör gälla för din luft-luftvärmepump, frånluftsvärmepump, bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump. Att serva sin värmepump med jämna mellanrum har många fördelar;

  • En bättre effekt från värmepumpen - En servad värmepump är nästan som ny.
  • En värmepump som genomgår regelbunden service håller längre.
  • Ökad trygghet - Du vet att pumpen fungerar som den ska och du undviker dyra överasskningar.
  • Försäkringen täcker inte eftersatt underhåll. 
  • Värmepumpar är avancerade maskiner - För en optimal effektivitet och hållbarhet krävs service.

Service av värmepump

Vad kan vi installera för dig? - Varför Svensk Installationspartner?

Svensk Installationspartner utför installations- och serviceuppdrag för våra kunder med fokus på rätt kompetens, punktlighet, vänligt bemötande och nöjda kunder. Att serva en såpass avancerad maskin som en värmepump görs bäst av en certifierad och erfaren tekniker - för att din service ska vara både säker och trygg. 

Vårt expertområde är värmepumpar. Värmepumpar är ett område som kräver speciell kunskap och en värmepump kräver regelbundet en mer noggrann rengöring och en kontroll att pumpen fungerar på bästa sätt. Om fel eller brister upptäcks vid service åtgärdas dessa av en kompetent och kunnig tekniker - därefter kommer din värmepump att vara som ny. Utförs service med jämna mellanrum säkerställs det att din luftvärmepump fungerar optimalt och att energibesparingen blir så stor som möjligt.

Mycket av servicen handlar om att hålla värmepumpen hel och ren. En ren värmepump jobbar bättre och håller längre. Samtidigt är det också viktigt att hålla systemet under uppsikt, för att tidigt upptäcka om något är fel. Om fel upptäcks tidigt brukar det bli betydligt billigare än att det ska nöta värmepumpen länge. 

Skiljer sig service mellan olika värmepumpsmodeller?

Service skiljer lite beroende på vilken typ och modell av värmpepump som skall servas. Tryck på den värmepump du har hemma för att veta mer om hur service av just din värmepump går till. 

Service av luft-luftvärmepump

  • Vid service av luft-luftvärmepump plockas din luft-luftvärmepump isär och rengörs på djupet, något som bara ska, och kan, göras av en expert.

Service av luft-vattenvärmepump

  • Service av luft-vattenvärmepump går ut på att kontrollera och rengöra din värmepump. 

Service av frånluftsvärmepump

  • Vid service av frånluftsvärmepump kontrolleras bland annat cirkulationspumpen och termostaterna. 

Service av bergvärmepump

  • När du beställer service till din bergvärmepump ingår avluftning av värmesystemet och rengörning av smutsfiltret. 

 Facebook

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)