Service Bergvärmepump

Att äga en bergvärmepump innebär regelbunden rengöring för att säkerställa värmepumpens effektivitet. Med högst två års mellanrum bör du också låta en tekniker utföra servica av din bergvärmepump. Detta för att minimera slitaget på värmepumpen och säkerställa en hög effektivitet. 

Bergvärmepumpar marknadsförs ofta som underhållsfria och det är inte mycket underhåll som krävs. Med jämna mellanrum bör du som ägare av en bergvärmepump:

  • Rengöra smutsfiltret
  • Avlufta värmesystemet
  • Kontrollera termostaterna, att cirkulationspumpen fungerar samt se att det är rätt tryck i tanken och värmesystemet

Svensk Installationspartner utför installations- och serviceuppdrag för med fokus på rätt kompetens, punktlighet, vänligt bemötande och nöjda kunder. Att serva en bergvärmepump kostar från 2300 kronor.

Läs mer om andra service-möjligheter här!

 

Facebook
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)