Vanliga frågor om service av värmepump

Här är några av de vanligaste frågorna som uppstår vid problem med värmepumpar. Om du inte finner svar på din fråga, använd dig av formuläret nedan och fråga någon av våra erfarna tekniker.

Varför minskar effekten av min värmepump?

Effektiviteten hos en värmepump kan avta med tiden. Att effektiviteten minskar hos en luft-luftvärmepump beror på olika anledningar. Den vanligaste anledningen till detta är smuts. Eftersom luft passerar igenom pumpen varje dag så samlas tyvärr även smuts och värmen har då svårt att nå igenom. Det kan också vara så att rörliga komponenter i värmepumpen slits på grund av smutsavlagringar eller smuts som täpper till luftpassagen. En luft-vattenvärmepumps utomhusdel kan också få försämrad effekt på grund utav smuts.

Varför luktar min luft-luftvärmepump illa?

Upplever du en unken lukt från din luft-luftvärmepump? Detta kan uppstå om du växlar mellan värme- och kylläge. 
När du använder luftvärmepumpen som luftkonditionering bildas kondens på värmeväxlaren i inomhusdelen. Om denna är igensatt med damm, blir dammet fuktigt och fukten stannar därmed längre i luft-luftvärmepumpen (i vanliga fall samlas fukten upp och rinner ut på utsidan). När du sedan använder luftvärmepumpen för värme, värms fukt och damm upp tillsammans och detta kan leda till dålig lukt och i värsta fall mögel, som luft-luftvärmepumpen effektivt sprider i hemmet. En service som inkluderar en ordentlig rengöring av värmepumpen löser problemet.

Utomhusdel Mitsubishi
Luft-luftvärmepumparna och luft-vattenvärmepumparna har utomhusdelar som skall hållas både rena och fria från blockering. Under hösten innebär detta att avlägsna löv och under vinterhalvåret skall också snön bort. Snön ovanpå enheten bör borstas bort och sidorna där luftintagen finns får inte täckas för. 

Vilken service kan jag utföra själv?

Under vinterhalvåret är det även viktigt att undvika isbildning under din luftvärmepumps utomhusdel. Om vattnet under avfrostning inte rinner undan ordentligt kan isklumpar bilads och skada din värmepump.

På din luft-luftvärmepump är det viktigt att komma ihåg att rengöra filtren. Pumpen renar inomhusluften från bland annat damm och partiklar vilka fastnar i värmepumpens filter. Rengörs inte filtren minskar effekten och din värmepump fungerar inte optimalt. Gör rengöring av filtren till en vana för att ha en fullt fungerande luft-luftvärmepump. Det finns två sätt att rengöra filtren:

  • Om dammet är torrt - Dammsug filtren
  • Om dammet är klibbigt - Tvätta filtret med vatten och milt rengöringsmedel

Om du har en luft-vattenvärmepump kopplat till ditt vattenburna system i hemmet måste du lufta elementen med jämna mellanrum! Detta gör du genom att sätta en mugg under elementets ventil och öppna ventilen med en elementnyckel. Om elementet varit i behov av luftning pyser luft ut, låt denna luft pysa tills det börjar rinna vatten istället. Då är elementet luftat och du kan vrida åt ventilen igen. Ibland kan det behövas fyllas på med vatten i elementen efter tömning, gör det om det är nödvändigt. Klart. Du kan också behöva kontrollera att det är rätt tryck i systemet och vid behov fylla på med mer vatten.

När det kommer till skötsel av värmepump hemma är det nödvändigt att läsa manualen innan man sätter igång. Ovan nämnda skötselråd gäller inte alla värmepumpar så se över vad just din modell behöver. 

Är inte en värmepump underhållsfri?

Det finns egentligen inga tekniska produkter som är helt underhållsfria. Men jämfört med många andra värmekällor, kräver en värmepump mycket lite underhåll. Tyvärr, finns det vissa som marknadsför värmepumpar som just "underhållsfria". Se till att utföra det underhåll, som står i manualen och beställ service med jämna mellanrum, så kommer din värmepump att hålla längre.

Facebook
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)