Service Frånluftsvärmepump

Äger du en frånluftsvärmepump innebär det att du bör ge den regelbunden rengöring för att säkerställa värmepumpens effektivitet. Med två års mellanrum bör du också låta en tekniker utföra service på frånluftsvärmepumpen. Detta för att minimera slitaget på värmepumpen och säkerställa en hög effektivitet.

Att regelbundet rengöra sin frånluftsvärmepump är viktigt för att säkerställa värmepumpens livslängd. Äger du en värmepump är det viktigt att med jämna mellanrum rengöra luftfiltren, rengöra ventilationssystemet och avlufta ditt värmesystem. Det är även viktigt att kontrollera och rengöra spillvattenkoppen och säkerhetsventilerna samt se till:

  • Att det är rätt tryck i tanken och värmesystemet
  • Att cirkulationspumpen fungerar som den ska
  • Att termostaterna är rätt inställda 

Svensk Installationspartner utför installations- och serviceuppdrag med fokus på rätt kompetens, punktlighet, vänligt bemötande och nöjda kunder. Att serva en frånluftspump kostar från 2300 kronor.

Var inte detta rätt? Tillbaka till service för värmepump! 

Facebook
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)