Service Luft-vattenvärmepump

Att äga en luft-vattenvärmepump innebär regelbunden rengöring av pumpen. Detta för att säkerställa luft-vattenvärmepumpens effektivitet. Med högst två års mellanrum bör du också låta en tekniker utföra service på din luft-vattenvärmepump. Detta för att minimera slitaget på värmepumpen och säkerställa en hög effektivitet.

En luftvatten-värmepump minskar tyvärr i effekt efter några år användning. Det vanligaste skälet till detta är att det kommer in smuts i systemet. Det är rekommenderat att en luft-vattenvärmepump skall servas av en expert en gång per år. Då vatten är inblandat får eventuella problem större konsekvenser än nödvändigt och därför rekommenderas service av en expert. 


Vi på Svensk Installationspartner utför installations- och serviceuppdrag för våra kunder med fokus på rätt kompetens, punktlighet, vänligt bemötande och nöjda kunder. Service av en luft-vattenvärmepump kostar från 2300 kronor.

 

 

 

 

 

 

Detta ingår i service av en luft-vattenvärmepump utförd av Svensk Installationspartner;

  • De olika komponenterna kontrolleras
  • Alla anslutningar kontrolleras
  • Läckage
  • Vattentemperaturen kontrolleras
  • Partikelfiltret rengörs och byts ut vid behov
  • Utomhusdelen rengörs ordentligt
  • Effekten mäts och optimeras

 

Klicka här för att se andra erbjudanden för service! 

 Facebook

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)